RESERVATION ARRIVAL DEPARTURE GUESTS

รสแห่งปรารถนาอันเร่าร้อนเร้าอารมณ์

VISION

บรรยากาศของสภาพแวดล้อมอันงดงามจับตา

TASTE

อิ่มเอิบกับรสชาดอันล้ำลึกของของความอร่อยและอลังการของอาหาร

SCENT

กลิ่นอายของธรรมชาติซึ่งผ่อนคลายจิตวิญญาณ

SOUND

สรรพเสียงแห่งท่วงทำนองของความสงบช่วยปลอบประโลมใจ

TOUCH

สัมผัสแห่งรักอันตราตรึงปรนเปรออารมณ์

5 SENSES
ประสาทสัมผัสเป็นความสามารถทางกายภาพของร่างกายซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ การรับรู้หรือความรู้สึกแต่ละอย่างเกิดจากสิ่งกระตุ้น ระบบประสาทมีระบบหรืออวัยวะรับความรู้สึกเฉพาะสำหรับประสาทสัมผัสแต่ละประเภท The Babylon Bangkok เป็นสถานที่ซึ่งประสาทสัมผัสทั้ง 5 มาบรรจบรวมกัน สัมผัสประสบการณ์แห่งความรู้สึกอันหลากหลายได้ที่นี่
The Babylon Bangkok เป็นสถานที่ซึ่งประสาทสัมผัสทั้ง 5 มาบรรจบรวมกัน สัมผัสประสบการณ์แห่งความรู้สึกอันหลากหลายได้ที่นี่