RESERVATION ARRIVAL DEPARTURE GUESTS

รสแห่งปรารถนาอันเร่าร้อนเร้าอารมณ์

VISION

บรรยากาศของสภาพแวดล้อมอันงดงามจับตา

TASTE

อิ่มเอิบกับรสชาดอันล้ำลึกของของความอร่อยและอลังการของอาหาร

SCENT

กลิ่นอายของธรรมชาติซึ่งผ่อนคลายจิตวิญญาณ

SOUND

สรรพเสียงแห่งท่วงทำนองของความสงบช่วยปลอบประโลมใจ

TOUCH

สัมผัสแห่งรักอันตราตรึงปรนเปรออารมณ์

SCENT
กลิ่นสัมผัสหรือสัมผัสแห่งการดมกลิ่น เป็นสัมผัสทางเคมี มีตัวรับกลิ่นนับร้อยในร่างกาย ตัวรับกลิ่นแต่ละอันจะเชื่อมต่อในระดับโมเลกุล โมเลกุลรับกลิ่นทำหน้าที่หลากหลาย ดังนั้นพวกมันจึงกระตุ้นตัวรับกลิ่นมากหรือน้อยแตกต่างกันไป การผสมผสานกันของสัญญาณกระตุ้นจากตัวรับกลิ่นต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดการรับรู้กลิ่นระดับโมเลกุล กลิ่นอายของธรรมชาติที่ The Babylon Bangkok ช่วยผ่อนคลายจิตวิญญาณด้วยอุ่นไอของผืนดิน
กลิ่นอายของธรรมชาติซึ่งผ่อนคลายจิตวิญญาณด้วยอุ่นไอของผืนดิน