RESERVATION ARRIVAL DEPARTURE GUESTS

รสแห่งปรารถนาอันเร่าร้อนเร้าอารมณ์

VISION

บรรยากาศของสภาพแวดล้อมอันงดงามจับตา

TASTE

อิ่มเอิบกับรสชาดอันล้ำลึกของของความอร่อยและอลังการของอาหาร

SCENT

กลิ่นอายของธรรมชาติซึ่งผ่อนคลายจิตวิญญาณ

SOUND

สรรพเสียงแห่งท่วงทำนองของความสงบช่วยปลอบประโลมใจ

TOUCH

สัมผัสแห่งรักอันตราตรึงปรนเปรออารมณ์

SOUND
เสียงสัมผัสหรือสัมผัสแห่งการได้ยิน คือสัมผัสของการรับรู้เสียง การได้ยินเกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือน ตัวรับความรู้สึกเชิงกลเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเป็นกระแสประสาทเชิงไฟฟ้าซึ่งอยู่ในหูชั้นใน เสียงเป็นการสั่นสะเทือนที่กระจายผ่านสื่อกลางต่างๆ เช่น อากาศ ดังนั้น การตรวจจับการสั่นสะเทือนเหล่านี้จึงเป็นสัมผัสเชิงกล เนื่องจากการสั่นสะเทือนเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเชิงกล จากเยื่อแก้วหูผ่านกระดูกชิ้นเล็กๆ หลายชิ้นไปสู่เส้นใยลักษณะคล้ายขนภายในหูชั้นใน สรรพเสียงแห่งท่วงทำนองของความสงบที่ The Babylon Bangkok ช่วยปลอบประโลมใจและนำไปสู่จินตภาพของความสงบสุข
สรรพเสียงแห่งท่วงทำนองของความสงบช่วยปลอบประโลมใจและนำไปสู่จินตภาพของความสงบสุข