RESERVATION ARRIVAL DEPARTURE GUESTS

รสแห่งปรารถนาอันเร่าร้อนเร้าอารมณ์

VISION

บรรยากาศของสภาพแวดล้อมอันงดงามจับตา

TASTE

อิ่มเอิบกับรสชาดอันล้ำลึกของของความอร่อยและอลังการของอาหาร

SCENT

กลิ่นอายของธรรมชาติซึ่งผ่อนคลายจิตวิญญาณ

SOUND

สรรพเสียงแห่งท่วงทำนองของความสงบช่วยปลอบประโลมใจ

TOUCH

สัมผัสแห่งรักอันตราตรึงปรนเปรออารมณ์

TASTE
รสสัมผัสหรือสัมผัสแห่งการรับรู้รส เป็นความสามารถในการตรวจจับรสของสสารต่างๆ เช่น อาหาร แร่ธาตุ และสารพิษบางชนิด สัมผัสในการรับรู้รสแตกต่างจากสัมผัสในการรับรู้รสชาติ ซึ่งเป็นการรวมกันของการรับรู้รสและกลิ่น รสชาติไม่ได้ถึงอยู่กับรสเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับกลิ่น ผิวสัมผัส และอุณหภูมิด้วย มนุษย์รับรสผ่านอวัยวะรับความรู้สึกที่เรียกว่าตุ่มรับรสซึ่งจะอยู่รวมกันมากบริเวณลิ้นส่วนบน รสแห่งปรารถนาอันเร่าร้อนเร้าอารมณ์ที่ The Babylon Bangkok ปลุกไฟรักอันแรงเร่า ในขณะที่ ทางโรงแรมนำเสนอรสชาติของอาหารชั้นเลิศในรูปแบบการปรุงอาหารที่หลากรสหลายสไตล์
รสแห่งปรารถนาอันเร่าร้อนเร้าอารมณ์ปลุกไฟรักอันแรงเร่า